Информация Продукти

Поставяне на протектор за дисплей

   Стъпка 1:    Почистете внимателно дисплея.Прашинките са най- големия враг на протектора.

  Стъпка 2:   Отлепете защитната плака с номер 1, като внимавате да не докоснете с пръст лепкавата част.
  Стъпка 3: Залепете протектора от единя край на дисплея към другия като преди това сте го наместили внимателно. Ако са останали балончета с въздух, може да ги изкарате внимателно с пръст или карта към най- близкия край на екрана. Отлепете защитнта плака номер 2.

Забележка 1: Протекторът се инсталира еднократно, последващо отлепване или залепване могат да го повредят.

Забележка 2: Ако сте сложили протекторът на криво или е влязла прашинка, която прави балон, който не може да изкарате, отлепете протектора, измийте го обилно с вода, изтръскайте го от капките и го залепете отново мокър, като спазвате гореописаните стъпки. Внимавайте да не влезат капки в говорителя или копчето на телефона, като за целта избутайте капките към страните на телефона.